SLOVAK Debko • Soupeři • HuráLiga.cz

SLOVAK Debko

eSport - NHL

SD

Soupeři

Z V R P
Tarabak65 2 1 0 1
f4ltyX 2 2 0 0
LaDy2905 2 2 0 0
KosoSVK 1 0 0 1
ReVVy7236 1 1 0 0
CelticSammer5 1 1 0 0
Kopyyyy27 1 1 0 0
RybKyn24CZ 1 1 0 0