Pravidla pro online diskuzi na HuráLiga.cz • HuráLiga.cz

Pravidla pro online diskuzi na HuráLiga.cz

Administrátoři diskuzí nechtějí pravidly pro online diskuzi omezovat diskuzi, platí však pravidla, která by měl každý diskutující respektovat.

Diskutující nebude vkládat příspěvky, které porušují zákony ČR, nebo k jejich porušování nabádají.

Diskutující nebude používat vulgarismy, urážky, pomluvy, ponižování či výhrůžky.

Diskutující nebude vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí, případně záměrně vyvolávat svými příspěvky nenávistné reakce vůči jiným uživatelům a vyvolávat cílenými útoky fanatické reakce, končící nadávkami a urážkami.

Diskutující nebude propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.

Diskutující nebude zveřejňovat osobní údaje, jako jsou telefonní čísla jiných osob, jejich adresy a jiné soukromé informace.

Diskutující nebude do diskuse vkládat texty a odkazy na produkty nebo firmy, které by mohly být považovány za reklamu, případně odkazy, které nejsou v souladu s "Pravidly pro online diskuzi". Rozhodnutí, jestli je příspěvek ještě součástí diskuze, nebo je už zneužit ke komerčním účelům, či jinak, náleží administrátorům www.huraliga.cz

Diskutující nebude diskusi zaplňovat spamem nebo záměrným nekolikanásobným zveřejňováním stejných příspěvků, tzv. „tapetováním“.

Diskutující se nebude vydávat za jinou osobu ani vědomě rozdmýchávat diskusi vystupováním pod různými nicky a faktickou diskusí sám se sebou.

Diskutující nebude diskusi používat k výrokům na téma nesouvisejícím s tématem sportovních akcí pořádaných www.huraliga.cz

Administrátoři si vyhrazují právo mazat příspěvky porušující některou z těchto zásad. Pokud diskutující poruší uvedená pravidla jednorázově, obdrží usměrnění v podobě smazání konkrétního diskusního příspěvku. Pokud bude diskutující pravidla porušovat opakovaně, může mu být přístup do diskuze zamezen zcela, na přechodnou dobu, případně mu může být zcela odstraněn profil uživatele na portálu. Je na rozhodnutí administrátora diskuse, pro jakou formu se rozhodne.

Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska, provozovatel www.huraliga.cz nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.